Kdo může provozovat nabíjecí stanici pro elektromobil?

Kdo může provozovat nabíjecí stanici pro elektromobil?

Na úvod je potřeba rozlišit jednotlivé typy nabíjecích stanic. To upravuje zákon o pohonných hmotách 311/2006 Sb. a novela 152/2017 Sb. účinná částečně od 6. června 2017 a částečně od 1. ledna 2018. Tímto byla přenesena do české legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Směrnice mimo jiné vymezuje pojmy alternativní paliva, požaduje zajištění dostatečného počtu veřejně přístupných nabíjecích míst do roku 2020 s nediskriminačním přístupem k nabíjení a za přiměřenou cenu.

Ve výše uvedených zákonech se používá pojem dobíjecí stanice nebo dobíjecí bod a definuje tyto následující druhy:

Běžná dobíjecí stanice – s výkonem do 22 kW včetně

Vysoce výkonná dobíjecí stanice – s výkonem vyšším než 22 kW

Veřejně přístupná dobíjecí stanice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto nově eviduje společně s dalšími čerpacími stanicemi i dobíjecí stanici. Provozovatelé dobíjecích stanic musí MPO bezodkladně oznámit zahájení provozu dobíjecí stanice a před samotným zahájením uvést vlastníka nabíjecí stanice, jejího provozovatele, adresu, počet dobíjecích bodů, a zda se jedná o stanici veřejnou či neveřejnou.

Pokud se jedná o nabíjecí stanici veřejnou, musí provozovatel v místě provozu stanice umístit informace o kompatibilitě stanice s elektromobily, dále zřetelně označit účtované ceny za nabíjení a umožnit jednorázově nabití neregistrovaným nebo náhodným a ne stálým zákazníkům.

Na základě novely energetického zákona č.458/2000 Sb. a již zmíněné novely 152/2017 Sb. účinné od 6.6.2017 není vyžadována licence pro obchod s elektřinou pro provozování nabíjecí stanice.

Z daňového hlediska se na prodej elektřiny se nevztahuje spotřební daň na rozdíl od benzínu a nafty a plátcem daně z elektřiny je dodavatel elektřiny.

Pokud vás zaujaly podmínky provozování nabíjecí stanice pro elektromobily a máte zájem o návrh řešení nabíjecích stanic nebo cenovou nabídku, prosím kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Nebo přímo objednávejte na našich stránkách:

EV METER

Nabíjecí stanice

Sun Carport

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *